Generator ankiet badawczych dla Qmetric

Profil klienta

Qmetric prowadzi badania pracowników i klientów dostarczając organizacji wsparcia w realizacji procesu zmian i usprawnień. Diagnozuje także stan i potencjał organizacji w badaniach skierowanych do kadry zarządzającej. Badania mają charakter ilościowy, a dane gromadzone są za pomocą wysłanych do respondentów kwestionariuszy do samodzielnego wypełnienia w wersji elektronicznej (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing).

Wyzwanie

Zostaliśmy zaproszeni do budowy kluczowego narzędzia  dla działania firmy i obsługi jej klientów. Naszym celem było stworzenie oprogramowania o możliwie szerokich możliwościach konfiguracji ankiet a przy tym łatwego do obsługi przez administratora. Od strony użytkownika kluczowe było zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz intuicyjnego wypełniania kwestionariuszy.

Rozwiązanie

Kierując się naszymi doświadczeniami  opracowaliśmy autorski interfejs administracyjny i narzędzie z możliwościami rozbudowy i dostosowywania do różnorodnych potrzeb.

Oprogramowanie to zestaw składający się z takich funkcjonalności jak:

  • moduł tworzenia ankiet, w podziale na sekcje,
  • wiele różnych pytań od standardowych pojedynczego, wielokrotnego wyboru, pola tekstowe, przez pytania ze skalą ocen, po te specyficzne dla danego problemu i klienta
  • różne sposoby dostępu do ankiety dla użytkowników - poprzez link, login i hasło, token, rozsyłanie tokenów, haseł, linków mailem, ograniczenia w dostępie.
  • monitorowanie postępów w wypełnianiu ankiet
  • możliwość zatrzymania procesu wypełniania ankiety i powrotu do niego
  • raporty z wypełnionych kwestionraiuszy
  • eksport odpowiedzi do Excel i Spss

Efekt

Nas klient uzyskał narzędzie pracy w obsłudze nie wymagające udziału osób o wiedzy informatycznej. System sprawdził się w badaniach na rynku Polskim oraz za granicą, gdzie całe badania przeprowadzano zdalnie.

Dalsze losy

Aplikacja wraz z nowymi potrzebami jest rozszerzana o nowe funkcjonalności - nowe typy kwestionariuszy i sposób dostępu. Zdobyte doświadczenia  wykorzystaliśmy przy budowie kilku podobnych narzędzi dla innych podmiotów.

Chcesz zacząć projekt?
To proste
Skontaktuj się z nami

Technologie