Metodologia pracy

Tworzenie stron ToruńMetodologię pracy i współpracy z klientem dobieramy w zależności do potrzeb danego projektu. Potrafimy iść "krótką ścieżką" gdy klient potrzebuje produktu "na wczoraj" lub metodą kolejnych etapów odpowiednio rozłożonych w czasie.

Zwykle kierujemy się metodyką Agile - czyli "zwinne" wytwarzaniem projektów, dopasowywanie zakresu prac do aktualnego stanu wiedzy i potrzeb, częste aktualizowanie statusu wymagań i potrzeb klienta.
Zwinne metodologie kładą nacisk na bezpośredni kontakt miedzy ludźmi jako najefektywniejszą formę przekazywania informacji. Ponadto promują wspólne, zespołowe podejmowanie decyzji w przeciwieństwie do eksperckich decyzji w klasycznym podejściu. Nastawione są na szybkie wytwarzanie oprogramowania wysokiej jakości.

Realizację prac dzielimy na  następujące etapy:

 

Analiza potrzeb

 • poznanie i zrozumienie klienta
 • określenie trudności projektu
 • preferencji
 • dostępnych materiałów
 • ram czasowych

Realizacja

 • dobór specjalisty
 • dobór narzędzi i technologii
 • podział na etapy
 • przygotowanie projektów
 • przedstawianie efektów pracy

Finalizacja

 • testy końcowe
 • instalacja na docelowym serwerze
 • szkolenie, pomoc w obsłudze
 • stała opieka i pomoc techniczna
   

 

Chcesz zacząć projekt?
To proste
Skontaktuj się z nami

Technologie