Oprogramowanie dla szkółek piłkarskich Juventus Academy

Profil klienta

Juventus Academy jest przedstawicielem akademii piłkarskiej Juventus FC. Od 2013 roku realizuje w Polsce program młodzieżowy słynnego klubu z Turynu.

Wyzwanie

Otrzymane przez nas zapytanie ofertowe opisywało zapotrzebowanie na system internetowy do monitorowania postępu zawodników, platformę do zarządznia treningami i możliwość komunikacji z rodzicami.

Rozwiązanie

Nasz produkt - platforma Junior Soccer Base umożliwia wprowadzane przed i po każdym treningu informacji na temat zawodników z zakresu techniki, koordynacji ruchowej, sfery mentalnej oraz rozwoju fizycznego.
Program posiada bazę danych zawodników, który szczegółowo monitoruje rozwój we wszystkich kategoriach wiekowych.
interaktywny kalendarz jest połączony z systemem powiadomień dla rodziców, którzy mają swoje konta dostępowe do platformy informacyjnej.
Interfejs systemu został zoptymalizowany dla obsługi z poziomu urządzeń mobilnych.

Nasz produkt to zestaw składający się z takich modułów jak:

  • moduł zawodników - karta zawodnika, monitorowanie postępów zawodnika, obecności na treningach, meczach, wydarzeniach, zarządzanie plikami związanymi z zawodnikami, lista kontuzji, testy sprawnościowe/psychologiczne, komunikacja z zawodnikiem, karta oceny zawodnika, zarządzanie płatnościami
  • moduł trenerów - zarządzanie trenerami, historia odbytych treningów, przygotowanie kwoty do wypłaty, samoocena trenera, ocena trenera zewnętrzna, pliki, kalendarz trenera,
  • moduł grup - podziała zawodników na grupy w różnych kategoriach, definiowanie grup, zarządzanie grupami, dodawanie meczy, treningów, tworzenie pełnego raportu z odbytego meczu, treningu (informacje ogólne, informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych zawodników), definiowanie grup turniejowych z możliwością zapisu przebiegu całego turnieju.
  • moduł testów - moduł służy do zapisu wyników, dla poszczególnych zawodników, testów sprawnościowych lub psychologicznych w ustalonych kategoriach.
  • zarządzenie plikami treningów
  • moduł kalendarza - kalendarz trenera, administratora, zawodnika. Prezentacja nadchodzących wydarzeń, trenigów, turniejów, meczy towarzyskich, innych wydarzeń, informacje o urodzinach zawodników, informacje o zbliżających się terminach odnowienia karty zdrowia zawodnika. Możliwość definiowania drużyn i powoływania zawodników na mecze ligowe, turniejowe, towarzyskie.
  • wydarzenia - moduł do zarządzania wydarzeniami organizowanymi przez szkołę: zgrupowania, bale, spotkania
  • płatności - moduł zarządzania płatnościami przyjmowanymi od zawodników (czesne, związane z wydarzeniami)
  • poczta - moduł wewnętrznej poczty

Efekt

Stworzyliśmy nowoczesne narzędzie trenerskie, udało się wyeliminować używanie  plików excel, scentralizować bazę danych zawodników i usprawnić komunikację z rodzicami. Procesy trenerskie stały się łatwiejsze dzięki możliwości śledzenia w czasie parametrów świadczących o postępach zawodników.

Plany

Pomysłodawcy platformy starają się rozwijać jej możliwości przekazując nam do realizacji kolejne moduły, które informatyzują, lepiej organizują prace trenerską. Platforma została przygotowana w ten sposób aby mogła być udostępniana innym podmiotów sportowym, nie tylko związanym z piłką nożną.

Chcesz zacząć projekt?
To proste
Skontaktuj się z nami

Technologie