Oprogramowanie nowoczesnej hurtowni dla Aflower

Profil klienta

Aflower to duża hurtownia oferująca kwiaty cięte, doniczkowe, sztuczne, artykuły florystyczne i dekoracyjne.
Ich system sprzedaży opiera się na bardzo szybkich dostawach i obrocie dużą ilością produktów dla stałych dostawców.

Wyzwanie

Nasz klient szukał firmy, która zaproponuje rozwiązanie problemów z szybką obsługa zamówień i kontrolą stanów magazynowych. Standardowe rozwiązania oferowane na rynku nie spełniały oczekiwań, duże systemy ERP testowane przez właściciela były zbyt skomplikowane i wymagały zbyt dużego zaangażowania a proste aplikacje nie rozwiązywały wszystkich problemów i nie były rozwojowe.

Rozwiązanie

Razem z  właścicielem ustaliliśmy kluczowe procesy sprzedaży w hurtowni oraz główne źródła problemów. Przetestowaliśmy kilka rozwiązań sprzętowych, które można by połączyć w jeden kompleksowy system oparty na naszym oprogramowaniu.

Poza serwerem WWW w zestawie znalazły się tablety dla pracowników obsługujących magazyn i klienta, poręczne i nowoczesne czytniki kodów kreskowych, drukarka kodów kreskowych, stacja robocza z kasą fiskalną i drukiem dokumentów sprzedażowych.

Nasz produkt to zestaw składający się z takich modułów jak:

 • moduł produktów, z historią dostaw, import dostaw
 • moduł sprzedaży, różne typy dokumentów księgowych, faktury, paragony (wydruk na kasie fiskalnej), dokumenty wydania, wewnętrzne dokumenty sprzedaży, strat
 • moduł zamówień - przyjmowanie zamówień od klientów, możliwość definiowania ograniczeń na zamówienia na dany produkt w danym okresie
 • moduł rezerwacji towaru dostępnego
 • moduł kontrahentów - utrzymywanie danych o klientach komunikacja z klientami, wysyłanie faktur e-mailem
 • moduły związane z płatnościami - wystawianie dokumentów kp, przyjmowanie gotówki, monitorowanie stanu kasy,
 • moduł rabatów - możliwość udzielania rabatów na produkty, grupy produktów, dla konkretnego klienta, program lojalnościowy - definiowanie programów lojalnościowych, zbieranie punktów
 • raporty - złożone raporty, sprzedaży, strat, sprzedaży według różnego podziału, w zadanych przedziałach czasu, ewidencja towaru, inwentaryzacja, statystyki
 • planowanie - moduł planowania zadań dla pracowników
 • informacje - moduł z możliwością przekazywania informacji ogólnych dla pracowników
 • przyjęcie dostawy - moduł archiwizujący przyjęcia dostaw, zdjęcia, dokumenty przewozowe,
 • bramka sms - moduł bramki sms, wysyłanie smsów do kontrahentów, pracowników, automatyczne przypomnienia o niezapłaconych fakturach
 • drukowanie etykiet - możliwość drukowania etykiet na drukarce etykiet, dla towarów, etykiet własnych
 • moduł alarmów - powiadomienia o różnych zdarzeniach w systemie - brakach towaru, zbyt dużym rabacie
 • moduł opakowań
 • moduł poczty wewnętrznej
 • moduł użytkowników
 • moduł konfiguracji

Efekt

Czas realizacji dowolnego zamówienia został skrócony do niezbędnego minimum, skończyły się problemy gospodarką magazynową - czyli brakami lub nadmiarem produktów wymagających szybkiej dostawy a tym samym stratami. Firma wyeliminowała pomyłki w dokumentach sprzedażowych.

Udało się wygenerować globalne widoki i raporty usprawniające zarządzanie przedsiębiorstwem - planowanie zakupów i dostaw, określanie przychodów finansowych, reakcji na sezonowość produktów.

Plany

Każdy udany projekt rodzi nowe pomysły na rozbudowę. Aktualnie pracujemy nad budową modułów do zamówień internetowych dla kluczowych klientów hurtowni oraz automatyzacją  wczytywania stanów magazynowych za pomocą danych przesyłanych z giełd kwiatowych.

Chcesz zacząć projekt?
To proste
Skontaktuj się z nami

Technologie