Wybrane przykładowe realizacje

Qmetric - strona i oprogramowanie

Qmetric - strona i oprogramowanie

Wykonanie i wdrożenie strony internetowej. Przygotowanie rozbudowanej aplikacji internetowej do przeprowadzania badań m.in.: Opracowanie narzędzia badawczego – kwestionariusza ankiety on-line. Zebranie opinii pracowników z zagwarantowaniem anonimowości badania; opracowanie raportu z badań, który umożliwi szybkie nakreślenie planu działań doskonalących.

Zakres usługi: CMS, grafika, aplikacja internetowa do przeprowadzania badań
Technologie: pmp, mysql
Zobacz WWW: https://qmetric.pl

Zobacz także:

Chcesz zacząć projekt?
To proste
Skontaktuj się z nami

Technologie