Identyfikacja wizualna

Tworzenie spójnego systemu komunikacji wizualnej, wirtualnej tożsamości marki, usługi, produktu.

Identyfikacja wizualna to krok naprzód w zakresie rozpoznawalności firmy. To efektywny system wyróżniania się w branży jednolitą strukturą oprawy wizualnej firmy.

System identyfikacji wizualnej zwykle przyjmuje formę księgi, w której opisane są zasady korzystania z logo i nazwy, tworzenia dokumentów firmowych, kolorów i typografii.

Wszystkie koncepcje dopasowania loga do struktur organizacji oraz zasad ich użytkowania i sposobu stworzenia takiego wizerunku możemy przygotować w tak zwanej księdze zasad identyfikacji wizualnej.

Księga zawiera instruktaż posługiwania się: logo oraz kolorami (kolory podstawowe i dopełniające) umiejscowienie ich (układ ochronny, pole ochronne) na wybranych środkach przekazu (papier firmowy, samochód firmowy, broszura informacyjna, papier faksowy, wizytówki, okładki, koperty, naklejki).
 

Chcesz zacząć projekt?
To proste
Skontaktuj się z nami

Technologie