Systemy rekrutacyjne

Mając dziesiątki, setki kandydatów odpowiadających na ogłoszenie o stanowisku pracy możesz sobie ułatwić wyselekcjonowanie tych najlepszych.

Wirtualna rekrutacja umożliwia tworzenie kryteriów, które musi spełnić potencjalny kandydat. Określ jakie ma posiadać atuty, umiejętności, cechy aby jego CV zostało wyróżnione.

Aplikacje oferowane przez naszą firmę to oszczędność czasu przy rekrutacji oraz wygodna aplikacja dla kandydatów. Wystarczy założyć konto, zalogować się i wypełnić ankiety oraz dodać zdjęcie, CV, list motywacyjny. Dane te po spełnieniu minimalnych kryteriów oceny będą dostępne dla administratorów systemu.

Wykonujemy systemy rekrutacyjne bezpośrednio dla działów HR dużych firm i organizacji, a także oprogramowanie dla biur rekrutacyjnych.


 

Przykładowa funkcjonalność bazy rekrutacyjnej

 • konfigurowalny formularz lub generator formularzy rekrutacji
 • baza danych kandydatów, CV wraz z rozbudowanym wyszukiwaniem
 • system użytkowników o różnych poziomach dostępu
 • automatyczne powiadomienia
 • szablon ofert pracy przygotowany do osadzenia na portalach rekrutacyjnych
 • system klasyfikacji/grupowania kandydatów
 • eksport danych do wybranych formatów
 • testy kompetencyjne dla kandydatów

Korzyści systemu rekrutacji pracowników

 • ulepszenie Twojej strony pod względem nowoczesnych rozwiązań formularzowych
 • skrócenie czasu obsługi interesantów oraz skrócenie procedur rekrutacyjnych (potencjalny pracownik wypełnia formularz na Twojej stronie bez potrzeby przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych)
 • poszczególne pytania w działach CV mogą być dowolnie włączane / wyłączane w zależności od kwestionariusza / sekcji CV
 • łatwość oraz oszczędność czasu w przeszukiwaniu CV beneficjenta w bazie danych
 • możliwość nadawania poszczególnym pytaniom rang punktowych co znacznie ułatwia selekcję tych najlepszych kandydatów
Chcesz zacząć projekt?
To proste
Skontaktuj się z nami

Technologie