Oprogramowanie nowoczesnej hurtowni

W naszym portfolio mamy system do obsługi nowoczesnej hurtowni i jej magazynu. Na czym polega innowacyjne podejście obsługi sprzedaży hurtowej poprzez nasze oprogramowanie?

To maksymalne uproszczenie i automatyzacja wszelkich procesów. Drugi priorytet to wykorzystanie dostępnych środków elektronicznych do ułatwienia pracy pracowników hurtowni.

Trzeci filar systemu to raportowanie i pełna kontrola nad magazynem i zamówieniami.

Systemy tego typu wymagają dopasowania do specyfiki sprzedaży danej firmy, hurtowni. Aplikacja może zostać dowolnie rozbudowana i przemodelowana, aby jak najefektywniej wspomagać działanie hurtowni.


 

Jak wygląda działanie systemu w praktyce:

 • wczytujesz dostawę towaru za pomocą załadowania jednego pliku lub wygenerowanej listy
 • baza produktów aktualizuje się natychmiast, możesz automatycznie wydrukować naklejki z kodami kreskowymi
 • Twój pracownik z pomocą tabletu i czytnika kodów kreskowych kompletuje zamówienie klienta
 • centralna kasa automatycznie generuje paragon, fakturę, dokumenty sprzedaży, dokumenty przewozowe
 • ustalasz indywidualne rabaty, które automatycznie są dostępne na komputerze, laptopie czy tablecie - w każdym momencie widzisz aktualne ceny dla danego kontrahenta
 • stany magazynowe Twojej hurtowni aktualizują się automatycznie
 • moduły alarmów i powiadomień pozwalają określić aktualne zapotrzebowanie lub braki magazynowe
 • jako właściciel, nadzorca widzisz aktualny stan sprzedaży, generujesz raporty
 • hurtownię i jej magazym możesz połączyć z internetową sprzedażą poprzez platformę B2B

Przykładowe moduły wykonane na potrzeby hurtowni:

 • moduł produktów, z historią dostaw, import dostaw
 • moduł sprzedaży, różne typy dokumentów księgowych, faktury, paragony (wydruk na kasie fiskalnej), dokumenty wydania, wewnętrzne dokumenty sprzedaży, strat
 • moduł zamówień - przyjmowanie zamówień od klientów, możliwość definiowania ograniczeń na zamówienia na dany produkt w danym okresie
 • moduł rezerwacji towaru dostępnego
 • moduł kontrahentów - utrzymywanie danych o klientach, komunikacja z klientami, wysyłanie faktur e-mailem
 • moduły związane z płatnościami - wystawianie dokumentów kp, przyjmowanie gotówki, monitorowanie stanu kasy,
 • moduł rabatów - możliwość udzielania rabatów na produkty, grupy produktów, dla konkretnego klienta, program lojalnościowy - definiowanie programów lojalnościowych, zbieranie punktów
 • raporty - złożone raporty, sprzedaży, strat, sprzedaży według różnego podziału, w zadanych przedziałach czasu, ewidencja towaru, inwentaryzacja, statystyki
 • planowanie - moduł planowania zadań dla pracowników
 • informacje - moduł z możliwością przekazywania informacji ogólnych dla pracowników
 • przyjęcie dostawy - moduł archiwizujący przyjęcia dostaw, zdjęcia, dokumenty przewozowe,
 • bramka sms - moduł bramki sms, wysyłanie smsów do kontrahentów, pracowników, automatyczne przypomnienia o niezapłaconych fakturach
 • drukowanie etykiet - możliwość drukowania etykiet na drukarce etykiet, dla towarów, etykiet własnych
 • moduł alarmów - powiadomienia o różnych zdarzeniach w systemie - brakach towaru, zbyt dużym rabacie
 • moduł opakowań
 • moduł poczty wewnętrznej
 • moduł użytkowników
 • moduł konfiguracji
Chcesz zacząć projekt?
To proste
Skontaktuj się z nami

Technologie